Urządzenie do tankowania kanistrów

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do równoczesnego napełniania paliwami płynnymi kanistrów 20l. Zastosowany, pneumatyczny system sterowania zaworami umożliwia jednostkowe lub jednoczesne napełnianie do 40 kanistrów.

W zależności od postawionych wymagań urządzenie może być dostosowane do różnego typu kanistrów. Zastosowany system napełniania pozwala na dostosowanie wydajności urządzenia do konkretnych potrzeb uwzględniających liczbę, pojemność oraz typ stosowanych kanistrów.
Ponadto istnieje możliwość zabudowy w standardowym kontenerze pozwalającym na pełną mobilność całego systemu i pracę w warunkach polowych.

Opis

Urządzenie składa się z 40 rur pomiarowych zakończonych zaworami spustowymi o średnicy 1″ sterowanych pneumatycznie, wspawanych do kolektora tworzącego łącznie ze stanowiskami do kanistrów zwartą całość. Płynowskaz zainstalowany na kolektorze umożliwia określenie poziomu napełnienia stanowiska, a zamontowane na płynowskazie przetworniki, pozwalają na wykorzystanie sygnału sterującego przy maksymalnym i minimalnym napełnieniu urządzenia do realizacji założonego przez użytkownika cyklu napełniania kanistrów.
Sposób zasilania pneumatycznej instalacji sterującej: sprężone powietrze 0,4-0,7 MPa.
Urządzenie pozwala napełnić do 1500 kanistrów 20-to litrowych w ciągu jednej godziny.

Przykładowa specyfikacja i wizualizacja może odbiegać od oferowanego produktu