Kontenerowa stacja paliw KSP

Kontenerowa stacja paliw stanowi jednolitą zblokowaną konstrukcję zamkniętą, obudowaną blachą trapezową i krytą dachem. Składa się z następujących modułów:

  • moduł zbiornikowy z pomieszczeniem technicznym,
  • moduł dystrybucyjny,
  • moduł socjalno-biurowy.

Moduł zbiornikowy zawiera zbiornik stalowy o pojemności 20 m3 o podwójnym płaszczu, dwukomorowy, z systemem monitorowania stanu paliw w komorach zbiornika oraz detekcji przecieków. Zawiera również instalacje zlewczo-nalewczą z samozasysającą pompą o wydajności 500 l/min do napełniania i opróżniania zbiornika.
Moduł dystrybucyjny posiada zamontowane dwa dystrybutory paliw płynnych z wężami wydawczymi zwijanymi na bębnie.
Moduł socjalno – biurowy składa się z pomieszczenia socjalno-biurowego z piecem elektrycznym oraz toalety z umywalką, WC i elektrycznym podgrzewaczem wody.


W zależności od wymagań konfiguracja modułów może być dostosowana do określonych potrzeb.
Kontenerowa stacja paliw wyposażona jest w instalację uziemiającą i odgromową.
Dach kontenera posiada zamontowane klapy umożliwiające dostęp do włazów komór zbiornika. Wszystkie pomieszczenia stacji posiadają zamknięcia zabezpieczające przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

Charakterystyka techniczna


1) Instalacja załadunku zbiornika.
Pompa wirowa o wydajności około 500l/min, napędzana silnikiem elektrycznym, rura zlewowa zakończona zamknięciem cieczowym („syfon”).

2) Instalacja wydawania paliwa.
Dystrybutor dostosowany do rodzaju paliwa. Dla zbiorników dwukomorowych dystrybutor dwusekcyjny umożliwiający wydawanie różnych rodzajów paliw. Rura ssąca zakończona zaworem zwrotnym.

3) Instalacja oddechowa.
Zawór oddechowy z zabezpieczeniem przeciwogniowym przystosowany do pracy w systemie hermetyzacji napełniania zbiornika.

4) Urządzenia kontrolno pomiarowe.
– sygnalizator nieszczelności przestrzeni międzypłaszczowej,
– wskaźnik poziomu paliwa.

5) Zbiornik o pojemności 20 m3, dwukomorowy, dwuściankowy.

6) Dystrybutory paliw płynnych o wydajności minimum 90 l/min lub 90 i 50l/min z wężami wydawczymi o długości 9 m zwijanymi na bębnie.

Przykładowa specyfikacja i wizualizacja może odbiegać od oferowanego produktu