Rurociąg polowy

Rurociąg polowy jest przeznaczony do przetłaczania paliw na duże odległości.

Podstawowym modułem rurociągu polowego jest komplet elementów i urządzeń zapewniających przetłaczanie paliwa na odległość 5 do 20 km.
Trasa rurociągu jest montowana z elementów o średnicy nominalnej 150 mm, poprzez złącza kielichowe o konstrukcji umożliwiającej szybki montaż i demontaż połączenia przy pomocy specjalnego urządzenia, które jest dostarczane wraz z rurociągiem.

Konfiguracja oraz docelowa długość linii przesyłowej może być dostosowana do realizowanego zadania. Konstrukcja rurociągu umożliwia pokonywanie terenów trudno dostępnych np. przeszkód wodnych itp.

Charakterystyka techniczna

 • średnica rurociągu DN 150 mm
 • temperatura pracy od -35 – 50oC
 • wydajność dobowa rurociągu Q = 2000 do 2500 t na dobę
 • ciśnienie robocze rurociągu pr= -0,05 do 2,0 MPa
 • ciśnienie awaryjne pa ? 2,5 MPa
 • ciśnienie próbne ppr = 3,0 MPa
 • możliwość pokonania szerokiej przeszkody wodnej

Zestaw elementów składowych

 • prostki z końcówkami kielichowymi o dł.: 6 m, 3 m, 1,5 m, 0,5m
 • urządzenia do montażu i demontażu złączy kielichowych
 • trójniki
 • zasuwy
 • urządzenia odpowietrzające
 • łuki 90o , 60o , 30o i 15o
 • chwytaki korka rozdzielczego,
 • zaślepki trzpieni złącz kielichowych,
 • zaślepki gniazd złącz kielichowych,
 • mufy awaryjne,
 • łączniki równoprzelotowe,
 • manometry,
 • przepływomierze.

Przykładowa specyfikacja i wizualizacja może odbiegać od oferowanego produktu